Kategoria wpisów dotyczących bieżących, istotnych informacji dotyczących działalności Szkoły Ojcostwa.

Wiosenna edycja warsztatu „Męskość”

Warsztat „MĘSKOŚĆ” to pierwszy w cyklu trzech warsztatów oferowanych w Szkole Ojcostwa. Kierowany jest do mężczyzn, świadomych mnogości i zmienności wymagań kierowanych do nich w obecnej rzeczywistości. To czas na zatrzymanie i spojrzenie kim jesteśmy jako męska płeć, jakie są nasze silne i słabe strony, czego potrzebujemy aby mocno stać na nogach i spokojnie mierzyć się z wyzwaniami. To czas na unikalne doświadczenie przebywania w męskim gronie, w pełnej testosteronu ale tym razem bezpiecznej atmosferze.